top of page
Teaser Vård 2.png

Väntrum

Konceptbeskrivning

Trädet

2021

Vid sjukhusvistelse är det viktigt att se till hela personen och behandla både kropp och själ, gärna med ett holistiskt synsätt. För patientens tillfrisknad är även lugn en viktig pusselbit. Naturen har ofta en lugnande effekt på oss människor och med detta som grund har vi utformat konceptet. 
 

Vi använder oss av en rund trädstam som grund för att symbolisera helheten och ur denna har vi sedan hämtat både mönster, material och kulörer, allt från ljus beige till mörkare beige, brun och svart. Vi har använt oss av material med både böljande mönster och räfflad struktur.

Presentation Ideoconcept LOW RES_Sida_23.png
Presentation Ideoconcept LOW RES_Sida_24.png
bild 3.png
Teaser Vård 1.png
bild 2.tif
Teaser Vård 2.png
bottom of page