Konceptutveckling  

 

Vi har stor erfarenhet av att skapa lösningar där miljön eller produkten skall presenteras på ett sätt som speglar varumärket. Med hänsyn till praktiska faktorer, effektivitet och kunskap om förutsättningarna optimerar vi utbytet av din investering. Du ger oss förutsättningarna och vi presenterar lösningar som utmanar.

Planering   

 

Våra duktiga designers planerar din verksamhet. Utifrån ett koncept anpassar vi förutsättningarna till en tänkt lokal. Vi kan skapa ritningsunderlag som omfattar alla förutsättningar och ligger till grund för hela byggnationen.

Projekt  

 

Vi tar ansvar för hela processen från idé till genomförande. Med ett nätverk av partners har vi förutsättningar att hantera små som stora projekt. Vi erbjuder verktyg för kommunikation som gör det enkelt att hålla sig informerad om arbetet samtidigt som det säkerställer kvalitet i genomförandet.

Produkt   

 

Vi har ett nätverk av producenter som tillverkar allt från trä, metall och plast. Leverantörer som erbjuder färdiga möbler, belysning etc. Med affärsmodeller som säkerställer att du alltid gör den bästa affären genom Ideoconcept.

Logistik  

 

Vi har förutsättningar att lagerhålla och samordna leveranser samt genomföra stora utrullning. Ditt behov styr lösningen. Med produktion från de bäst lämpade fabrikerna samordnar vi din leverans för den bästa totalekonomin.

Genomförande   

 

Vi har ett nätverk av montörer och hantverkare som kan verka lokalt runt om i Skandinavien. Med utgångspunkt från projektets förutsättningar hittar vi den mest lämpliga lösningen till respektive projekt. Vi förbereder leveransen på ett sätt som underlättar genomförandet.

Kvalitetssäkring  

 

Vår affär är inte avslutad för att vi skickat iväg en produkt, vi tar ansvar för att produkten skall fungera för ändamålet och gör uppföljningar för att hela tiden utvecklas. Vi kan alltid bli bättre och vi skall alltid ifrågasätta om sättet vi gör saker på är det mest optimala – både produkt och genomförande.