Kvalitetssäkring  

 

Vår affär är inte avslutad för att vi skickat iväg en produkt, vi tar ansvar för att produkten skall fungera för ändamålet och gör uppföljningar för att hela tiden utvecklas. Vi kan alltid bli bättre och vi skall alltid ifrågasätta om sättet vi gör saker på är det mest optimala – både produkt och genomförande.