Genomförande   

Vi har ett nätverk av montörer och hantverkare som kan verka lokalt runt om i Skandinavien.

Med utgångspunkt från projektets förutsättningar hittar vi den mest lämpliga lösningen till respektive projekt.

Vi förbereder leveransen på ett sätt som underlättar genomförandet.